Współpraca

Zapraszamy do współpracy grupy formalne i nieformalne. Z chęcią udostępnimy naszą przestrzeń na cele organizacji wydarzeń przez podmioty zewnętrzne. Skontaktuj się z nami!