Współpraca

Stacja Mikrostyk

Zapraszamy do współpracy grupy formalne i nieformalne. Z chęcią udostępnimy naszą przestrzeń na cele organizacji wydarzeń przez podmioty zewnętrzne. Możemy również zorganizować coś razem – Skontaktuj się z nami!

Warsztaty muzyczne

Robimy to dobrze – potrzebujesz zrealizować w ramach swojego projektu warsztat muzyczny, naukę gry na instrumencie, zajęcia dla dzieci? Mamy kompetencje i doświadczenie – Skontaktuj się z nami!