Fundacja Stacja Mikrostyk

Fundacja Stacja Mikrostyk powstała w marcu 2019 roku. Zawiązała się w wyniku współpracy firmy Mikrostyk S.A. ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywnych Gniew.

Nasze cele

Nadrzędnym celem Fundacji jest realizacja, inicjowanie i prowadzenie innowacyjnych działań społeczno-kulturalnych. Poza tym nasza działalność koncentruje się również wokół ekologii i budowaniu relacji między sektorem społecznym i biznesu.

Władze fundacji

Agata Saniecka – Prezes

Bartłomiej Anusiak – Wiceprezes

Łukasz Ogonowski – Członek Zarządu

Mieczysław Dworakowski- Członek Zarządu